Terug

Aquapox 1.67 kg. Set

 • Aquapox 1.67 kg. Set

Niet voorradig, neem aub contact op.

 • Artikelcode: S10385

✔ (zoutwater) aquarium en terrarium
✔ Helder
✔ Shore D75-78
✔ 50 minuten werktijd
✔ Mengver. (Gewicht)100:67
✔ Levensmiddelecht

€ 49,95
€ 41,28 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Verzending €3.95(NL), gratis vanaf €50 (NL, BE, DE))
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.84

Uitstekend

Productomschrijving

Aquapox 1.67 kg. Set

 • Hoge chemische en mechanische weerstand
 • Gemiddelde viscositeit waardoor coaten, lamineren en lijmen mogelijk is
 • Lage toxiciteit voor inademing en huidcontact van het uitgeharde product
 • Uitstekend geschikt voor de voedselindustrie
 • Geurloos na behandeling
 • Uitstekende hechting op alle soorten materialen
 • Kristalvrij

Beschrijving

Aquapox is een epoxyhars met hoge chemische en mechanische weerstand dat (met een nauwkeurige mengverhouding en nagehard op 40°C) chemisch stabiel is met betrekking tot voedsel en water.

Deze epoxy is speciaal ontworpen voor het bouwen van zwembaden (binnenshuis), voedselproducten, watertanks, aquaria (ook zoutwater), terraria, vloeren, etc… ook kan Aquapox worden gebruikt voor het lijmen of coaten van steen, hout (wortel) of scenery.

Technische gegevens

Mengverhouding in gewicht: A:B = 100:67
Mengverhouding in volume: A:B = 100:75
Verwerkingstijd bij 20°C: 50 minuten*
Uithardtijd bij 20°C: 5 uur*
Kleur: lichtgeel
Houdbaarheid: 2 jaar
Dichtheid: 1.10 g/cm³
Mod elasticity: 2300-2400
Charpy impact strength: 32-39 KJ/m2

*Bij 25ºC wordt de verwerkingstijd: 30 minuten en uithardtijd: 3 uur en 20 minuten

Verwerking

Meng de A- en B-component in de juiste verhouding bij elkaar (gewicht: A:B=100 :67) en meng deze goed. Voeg eventueel een epoxy kleurstof toe en meng nogmaals totdat er een egale kleur ontstaat. De epoxy is nu klaar om verwerkt te worden. Breng de epoxy aan met een kwast of roller en voorzie het totale oppervlak van een dunne laag. De tweede laag kan het best worden aangebracht als de eerste laag nog niet volledig is uitgehard. Indien de eerste laag wel is uitgehard dient men deze eerst licht te behandelen met schuurpapier om een goede hechting tot stand te brengen. Versteviging van bepaalde delen kan worden aangebracht door gebruik van glasvezeldoek. De uiteindelijke eigenschappen worden bereikt nadat de epoxy volledig is uitgehard en enkele uren is blootgesteld aan een temperatuur van 40°C. (post curing).

Belangrijk

De beste resultaten worden behaald indien u nauwkeurig omgaat met de mengverhouding.

Verwerk het product in een ruimte waar de temperatuur tussen de 18°C en 30°C ligt en de luchtvochtigheid kleiner dan 80% is. 
Het voorbehandelen van de ondergrond gaat als volgt:
Hout: schuren, schoon blazen/zuigen
Glas: ontvetten, schuren, schoon blazen/zuigen
Foam: borstelen, blazen/zuigen

Houdbaarheid

Deze epoxy wordt het best opgeslagen op een droge plaats tussen 18°C en 28°C. Aangebroken verpakkingen moeten zorgvuldig worden gesloten om de houdbaarheid te waarborgen. Mits goed gesloten is de epoxy 2 jaar houdbaar.

Veiligheidsvoorschriften

Aquapox A Component

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P-Code voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering :

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften

Aquapox B Component

H-Code gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H332 Schadelijk bij inademing.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen (bij inname) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

P-Code voorzorgsmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende kledij dragen.

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P305 + P351 + P338 IF IN EYES: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

Productinformatie

NL - Informatieblad Aquapox.pdf

NL - Veiligheidsblad Aquapox A component.pdf

EN - Safety Data Sheet Aquapox B component .pdf

Product tags

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Aquapox 1.67 kg. Set

  Aquapox 1.67 kg. Set

  € 49,95

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »