Terug

Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars

 • Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars
 • Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars
 • Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars
 • Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars
 • Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars
 • Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars
 • Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars

Op voorraad

 • Artikelcode: S10891

✔ Flexibel
✔ Helder goed UV-bestendig
✔ Shore A72-80 / D15
✔ Gietdikte 1 mm <>100 mm
✔ 30-40 minuten werktijd
✔ Mengver. (Gewicht)100:40

€ 18,50
€ 15,29 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Verzending €5,95(NL), gratis vanaf €50 (NL, BE))
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.81

Uitstekend

Productomschrijving

Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars

Deze epoxyhars blijft na uitharden flexibel. Flexpox is een 2 componenten helder epoxy giethars. Ideaal om flexibele objecten te gieten. Aan deze epoxy is een UV-blocker toegevoegd, waardoor de epoxy lange tijd mooi helder blijft. 

Epoxy is een zeer goed hechtend materiaal. Deze epoxy kan daarom ook goed als flexibel hechtmiddel gebruikt worden op veel ondergronden en tussen veel soorten materialen.

Verwerking

Gebruik bij de verwerking van dit materiaal altijd veiligheidshandschoenen en -bril. Voeg de A en B component in de juiste verhouding bij elkaar (A:B=100:40 in gewicht) en meng deze goed. Ga bij het mengen langs de randen en over de bodem zodat er een egaal mengsel ontstaat. Eventueel kun je het geheel overschenken in een 2e bakje om vervolgens nogmaals te mengen.  De Epoxyhars is nu klaar voor gebruik. Gebruik een kwast en/of een veloursroller om de epoxy te verwerken. Eventueel kan de epoxy ook worden gegoten. 

Technische gegevens

 • Mengverhouding (gewicht): 100:40
 • Mengverhouding (volume): 100:45
 • Kleur: helder
 • Viscositeit bij 25°C: 300-400 cSt
 • Maximaal aanbevolen dikte: 100 mm.
 • Dichtheid: 1.07/1.11 g/cm3
 • Potlife: 30-40 minuten
 • Ontmaltijd: 24-36 uur
 • Exothermische piek (warmte ontwikkeling bij uitharden): 50-60°C
 • Postcuren: 60°C, 15 uur
 • Hardheid bij 25°C: A72-80 / D15

Houdbaarheid:

Deze epoxy wordt het best opgeslagen op een droge plaats tussen 18°C en 28°C. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de product kwaliteit te waarborgen. De houdbaarheid van goed gesloten verpakkingen op de aangegeven wijze is doorgaans 12 maanden.

Veiligheidsvoorschriften

Flexpox A component

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Actie:

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Flexpox B component

H-Code gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende gevarenaanduidingen :

EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen

Actie:

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Documentatie

Technisch datablad Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars

NL - Veiligheidsblad Flexpox resin.pdf

NL - Veiligheidsblad Flexpox hardener.pdf

Specificaties

Specificaties voor: Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars

 • Kleur A Comp. Helder
 • Kleur B Comp. Helder
 • Eindkleur Helder
 • Mengverhouding A/B 100:40
 • Dichtheid uitgehard 1.10 g/cm3
 • Bekijk alle specificaties
 • Viscositeit mengsel 200-300 mPas
 • Verwerkingstijd Bij 25°C = 30-40 minuten
 • Uithardtijd bij 25°C = 24-36 uur
 • UV blokker Ja
 • Shore
 • Maximale gietdikte 100 mm.
 • Minimale gietdikte 1 mm.
 • Kg in één maal te gieten NB
 • Maximale temperatuurweerstand uitgehard tot 60°C
 • Voornamelijk toegepast voor Objecten, ingieten van objecten, elektronica
 • Compressieve sterkte Kg/mm² -
 • Buigsterkte Kg/mm² -
 • Volumetrische weerstand Ohm-m -
 • Water absorptie % -
 • UV Blokker toegevoegd? -
Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars

  Flexpox - Heldere Flexibele Epoxyhars

  € 18,50

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »