Terug

Basis Epoxy Pigmenten

 • Basis Epoxy Pigmenten
 • Basis Epoxy Pigmenten

Niet voorradig, neem aub contact op.

 • Artikelcode: A11167

✔ Vele kleuren voor epoxy gietharsen
✔ Kleurt sterk
✔ Weinig kleurstof nodig

€ 2,50
€ 2,07 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

Basis Epoxy Pigmenten

Geef je epoxy giethars een mooie kleur door toevoeging van een epoxy kleurstof. Deze kleurstoffen werken in al onze epoxy- en polyurethaanharsen. 

Verwerking

Voor gebruik de fles 30 seconden goed schudden. 
Knip het flesje open (10 gram fles) of verwijder de verzegeling. (50 gram fles) 
Voeg de vloeibare epoxy kleurstof druppelsgewijs toe, om je gewenste kleur te creëren. Meng het geheel. 

Werkwijze bij het gebruik van diverse kleuren:

 • Meng de A- en B-component van je epoxy giethars. 
 • Schenk kleine hoeveelheden, die je denkt nodig te hebben in mengbekers.
 • Druppel de kleurstof in de verschillende bekers gemengde epoxy giethars. 
 • Meng de kleurstof door de giethars door te roeren met een mengspatel. Zorg dat je de zijkanten bij het mengen goed meeneemt, zodat er een egale kleur ontstaat. 
 • De gemengde giethars met kleurstof kun je nu gieten, of met een pipet of doseerspuit aanbrengen. 

De kleuren zijn ook onderling te mengen. 

Opslag

Product in goed gesloten verpakking tussen 15 en 25oC opgeslagen is tenminste 2 jaar houdbaar.

Veiligheidseisen

Contact met de huid moet men voorkomen. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij verwerking van dit product veiligheidshandschoenen dragen. Werk altijd in een goed geventileerde ruimte. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact met de huid: verwijder alle besmette kleding en schoeisel onmiddellijk, tenzij ze op de huid zit vastgeplakt. Was onmiddellijk met veel zeep en water.
Oogcontact: het oog gedurende 15 minuten met stromend water spoelen. Een dokter raadplegen.
Inslikken: mond spoelen met water. Een dokter raadplegen.
Inademing: Verwijder slachtoffer van blootstelling en zorg daarbij voor eigen veiligheid. Een dokter raadplegen.

Voor verdere informatie raadpleegt u het veiligheidsdatablad. 

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P261: Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P405: Achter slot bewaren.

P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 

 

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Basis Epoxy Pigmenten

  Basis Epoxy Pigmenten

  € 2,50

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »