Terug

Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)

 • Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)
 • Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)
 • Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)

Op voorraad

 • Artikelcode: A107756

ARALDITE® 2012 lijm heeft een lange geschiedenis in het creëren van snel uithardende, hoogwaardige verbindingen tussen meerdere materialen.

€ 198,-
€ 163,64 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)

Productvoordelen:

 • Snelle uitharding
 • Zelfnivellerend
 • Lijmt meerdere metalen en kunststoffen
 • Bestand tegen dynamische belastingen

Toepassingsgebieden

 • Inkapseling van elektronische componenten
 • Montage voor medische instrumenten
 • Montage van meubels

Prestatie specificaties

 • Technologie, Tweecomponenten Epoxy
 • Potlife bij kamertemperatuur, 6 min
 • Fixatietijd bij RT, 20 min
 • Gemengde viscositeit bij kamertemperatuur, 30 Pa.s / 30.000 cP
 • Maximale continue bedrijfstemperatuur*, 70°C / 158°F
 • Treksterkte, 44 MPa / 6.381 psi
 • Trekmodulus, 2500 MPa / 362.595 psi
 • Verlenging bij breuk, ca. 4%
 

* Voor de maximale continue bedrijfstemperatuur houden we rekening met de maximale temperatuur waarbij de resterende overlap-afschuifsterkte 1/3 is van de overlap-afschuifsterkte bij kamertemperatuur of de temperatuur waarvoor de resterende overlap-afschuifsterkte 5 MPa is.

Veiligheidsinformatie
Contact met de huid moet worden vermeden. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van dit product. Werk altijd in een goed geventileerde ruimte. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Huidcontact: Verwijder alle verontreinigde kleding en schoeisel onmiddellijk, tenzij het aan de huid kleeft. Onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Oogcontact: Spoel het oog gedurende 15 minuten met stromend water. Een dokter raadplegen.

Inslikken: mond spoelen met water. Een dokter raadplegen.

Inademing: Verwijder het slachtoffer van blootstelling en zorg voor uw eigen veiligheid. Een dokter raadplegen.

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad op www.Siliconesandmore.com.

Beveiligingsvereisten

H-code gevarenverklaringen

H302+H312 - Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 ​​​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-code Voorzorgsmaatregelen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P280 - Beschermende handschoenen dragen, Beschermende kleding, Oogbescherming.

P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts raadplegen.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: mond spoelen — GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. verwijder contactlenzen, indien mogelijk; blijf spoelen.

P501: Inhoud en verpakking afvoeren volgens lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

 

Documentatie

NL - Productinformatieblad Araldite 2012

NL - Technisch gegevensblad Huntsman Araldite 2012

EN - Safety Data Sheet Huntsman Araldite 2012.pdf

 

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Recent bekeken

  • Huntsman Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)

  Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)

  € 198,- € 163,64 Excl. btw

  ARALDITE® 2012 lijm heeft een lange geschiedenis in het creëren van snel uithardende, hoogwaardige verbindingen tussen meerdere materialen.

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)

    Epoxylijm Araldite 2012 (50 ml)

    € 198,-

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »