Terug

Siliconen Condensatie 20 met 5% T51 harder om Polyester in te verwerken

 • Siliconen Condensatie 20 met 5% T51 harder om Polyester in te verwerken
 • Siliconen Condensatie 20 met 5% T51 harder om Polyester in te verwerken

Op voorraad

 • Artikelcode: S11413

✔ Flexibel, Sterk, goed bestand tegen polyester
✔ Wit, Goed Vloeibaar, Bleeding
✔ Shore (A) 23~26
✔ Geringe krimp (< 0,3 %)
✔ 120 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:5

€ 19,18
€ 15,85 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Siliconen Condensatie 20 met 5% T51 harder om Polyester in te verwerken

Deze siliconen zijn goed vloeibaar, leveren veel detail en hebben een zeer hoge treksterkte. De siliconen Condensatie 20 is een 2-componenten gietsiliconen dat bij kamertemperatuur uithardt. Uitstekend geschikt voor het gieten van mallen voor o.a. cement, gips, was, zeep en vele andere gietmassa’s.

Voor standaard gebruik wordt Als B component de condensatie B 2% aangeraden.

Als je polyester in deze mallen wilt verwerken raden wij aan gebruik te maken van de speciale B component: Wacker T51 (5%)

Als je epoxy of polyurethaan in deze mallen wilt verwerken raden wij aan gebruik te maken van de speciale B component: Wacker T21 (5%)

Als je zeer snel wilt werken raden wij aan gebruik te maken van de speciale B component: Wacker T47 (1-2%). Deze B component mag ook met de originele of bovenstaande B componenten gemengd worden om een snelheid naar keuze te behalen met de eigenschappen van de bovenstaande B componenten.

Verwerking

De siliconen Condensatie 20, kun je eenvoudig met de hand of machinaal mengen. Meng de A- en B-component zorgvuldig en in de aangegeven verhouding. 

Condensatie B = 2%, dus op 100 gram A gebruikt u 2 gram B2.

T21 = 5%, dus op 100 gram A gebruikt u 5 gram T21

T51 = 5%, dus op 100 gram A gebruikt u 5 gram T51

T47 = 1-2%, dus op 100 gram A gebruikt u 1 tot 2 gram T47

Hierbij kun je 0,5% minder of meer harder gebruiken. Als je minder harder gebruikt, duurt het uitharden langer en hebben luchtbellen meer tijd te ontwijken. Let op dat er niet te weinig harder wordt gebruikt, omdat de siliconen dan wellicht niet meer (goed) uitharden. Bij meer harder zal het uitharden sneller gaan, waardoor de mal eerder klaar is. Nadeel is wel dat de mal ook eerder zal verouderen en meer krimp zal hebben.

Verwerk het mengsel binnen de potlife (verwerkingstijd) en maak nooit meer aan dan u binnen de potlife kunt verwerken. Wacht met ontmallen tot het geheel compleet is uitgehard.

Let op: Potlife (verwerkingstijd) en ontmaltijd zijn sterk afhankelijk van de mengverhouding en Luchtvochtigheid! Bij toevoegen van meer siliconen B (harder)of bij hogere luchtvochtigheid worden de potlife en ontmaltijd korter!

Strijken, smeren of spatelen

Indien je de siliconen ergens op wilt smeren/spatelen/strijken, dan kun je Thixo C (0.6%-2%) toevoegen (doorgaans 1%). Thixo C is een verdikkingsmiddel en maakt het mogelijk om de siliconen te spatelen. Je dient er rekening mee te houden dat de mal in dit geval moet worden voorzien van een steunkap. Deze steunkap kan bestaan uit gipsverband, een epoxy steunkap, of acrylhars met verdikker en glasweefsel

Houdbaarheid
Mits de siliconen in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 1 jaar.

Veiligheidseisen
Gebruik spatbril, geschikte vloeistofdichte handschoenen, een schort en werk ik een goed geventileerde ruimte. Zie Veiligheidsblad voor meer informatie

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Schadelijk bij inademing.

H371 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P370+P378 In geval van brand: blussen met waterstraal, bluspoeder of koolstofdioxide.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.

 

Documentatie

Productinformatieblad Siliconen Condensatie 20

 Handleiding eendelige strijk spatelmal, sierstrip

Handleiding kopieren van een kaars

Handleiding voor het kopieren van een ornament of sierbeton

Handleiding eendelige gietmal penning

NL - Veiligheidsinformatieblad Wacker T.pdf

NL - Veiligheidsblad Wacker_Catalyst_T_51

NL - Veiligheidsblad Wacker_Catalyst_T_21

NL - Veiligheidsblad Harder B2.pdf

 

Specificaties

Specificaties voor: Siliconen Condensatie 20 met 5% T51 harder om Polyester in te verwerken

 • Shore (A) 23~26
 • Kleur A Comp. Wit
 • Kleur B Comp. Helder
 • Eindkleur Wit
 • Dichtheid uitgehard 1,08 g/cm3
 • Bekijk alle specificaties
 • Viscositeit mengsel 18.000 ± 2.000 mPa s
 • Mengverhouding A/B 100:5
 • Verwerkingstijd >120 Minuten
 • Uithardtijd 48 Uur
 • Treksterkte 40 Kg/cm2
 • Rekbaarheid 450%
 • Scheursterkte > 28 Kg/cm
 • Liniaire krimp<0,3%
 • Uithardingsmethode Alkoxy/ Alcohol
 • Volumeweerstandsvermogen Niet gemeten
 • Permittiviteit Niet gemeten
 • Warmtecapaciteit [Kj/Kg Kelvin] NA
 • Warmtegeleiding [W/mK] NA
 • Product Categorie Condensatie Verhardend
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Siliconen Condensatie 20 voor Polyester

  Siliconen Condensatie 20 voor Polyester

  € 19,18 € 15,85 Excl. btw

  ✔ Flexibel, Sterk, goed bestand tegen polyester
  ✔ Wit, Goed Vloeibaar, Bleeding
  ✔ Shore (A) 23~26
  ✔ Geringe krimp (< 0,3 %)
  ✔ 120 minuten werktijd
  ✔ Mengverhouding (Gewicht)100:5

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Siliconen Condensatie 20 met 5% T51 harder om Polyester in te verwerken

    Siliconen Condensatie 20 met 5% T51 harder om Polyester in te verwerken

    € 19,18

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »