Terug

Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set

 • Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set
 • Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set
 • Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set

Op voorraad

 • Artikelcode: S10288

✔ Zeer Hard, Hittebestendig tot 380°C
✔ Rood, Vloeibaar, Non-Bleeding
✔ Shore (A) 60
✔ Geringe krimp (<0.8 %)
✔ 40 minuten werktijd
✔ Mengver. (Gewicht)100:2

€ 216,-
€ 178,51 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set

Deze siliconen zijn zeer geschikt als mal om zelf tinnen miniaturen te gieten of voor het zelf maken van visloodjes en vishaakjes (fishing lure).

 • Kleur: roodbruin
 • Eenvoudig te mengen
 • Kortstondig hittebestendig tot 380°C
 • Zeer hard, Shore (A) 60

Specificaties

 • Mengverhouding (gewicht): A: B = 100: 2
 • Verwerkingstijd bij 20°C: 40 minuten
 • Ontmaltijd bij 20°C: 4 uur
 • Volledige sterkte na: 3 dagen
 • Hardheid: Shore A 60
 • Viscositeit @ 23°C: 11.000 mPa
 • Scheursterkte: 45 Kg / cm2
 • Kleur: roodbruin

Beschrijving

De hoge temperatuur siliconen Condensatie HT 60 is een 2-componenten (policondensatie) gietsilicone welke bij kamertemperatuur uithardt. De siliconen zijn hoog gevuld en geschikt voor het vervaardigen van hoge temperatuur mallen. In deze mallen kan men gietmassa’s met een smeltpunt tot maximaal  380°C gieten. Te denken valt aan: zamak, tin of lood. De hoge vulgraad maakt de siliconen wel breekbaar en dus alleen geschikt als mal met weinig tot geen ondersnijdingen.

Verwerking

De Siliconen Condensatie HT 60 kan men eenvoudig met de hand of machinaal mengen. De vulstoffen in de A component dienen voor gebruik goed te worden gemengd.

Meng de componenten zorgvuldig en in de aangegeven verhouding. Verwerk het mengsel binnen de potlife en wacht met ontmallen tot het geheel na +/- 4 uur compleet is uitgehard. Nadat de rubber ontmald is dient men deze gedurende 2-3 uur in een oven (150°C) te plaatsen zodat eventuele dampen kunnen ontsnappen (postcuring). Maak de mal zo dun mogelijk. 

let op: Potlife en ontmaltijd zijn sterk afhankelijk van de mengverhouding en luchtvochtigheid! Bij toevoegen van meer dan 2% siliconen B (harder)of bij hogere luchtvochtigheid worden de potlife en ontmaltijd korter.

Voorzie de mal (voordat u gaat gieten) van een laagje talkpoeder of grafietpoeder zodat de tin, lood of zamak goed vloeit en oneffenheden in uw afgietsel worden voorkomen. Zorg ook dat de mal opgewarmd is op het moment dat u de massa gaat gieten. Plaats de mal op een goed warmte geleidende ondergrond.

Houdbaarheid

Mits de siliconen in gesloten verpakking, bij een temperatuur van 10-25°C wordt opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 1 jaar. Indien de A-component lang heeft gestaan dient u de vulstoffen goed op te roeren voor u de siliconen gaat gebruiken.

Veiligheidseisen

Indien u veelvuldig met de siliconen werkt wordt het aangeraden tijdens het verwerken handschoenen te dragen en de ruimte goed te ventileren. Voor veiligheidsinstructies raadpleegt u altijd het veiligheid datablad. 

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H413 Kan schadelijk zijn voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 Houd de container goed gesloten.

P243 Maatregelen treffen tegen elektrostatische ladingen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze vrij kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijf spoelen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met watersproeistraal, bluspoeder, schuim of kooldioxide.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf kalm.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren.

Documentatie

Productinformatieblad Siliconen Condensatie HT 60 Set (Hard)

NL - Veiligheidsblad Wacker_Catalyst_T_40.PDF

NL - Veiligheidsblad Elastosil 4470.pdf

Specificaties

Specificaties voor: Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set

 • Shore (A) 60
 • Kleur A Comp. Rood
 • Kleur B Comp. Helder
 • Eindkleur Rood
 • Dichtheid uitgehard 1,44 g/cm3
 • Bekijk alle specificaties
 • Viscositeit mengsel 11.000 mPa's
 • Mengverhouding A/B 100:2
 • Verwerkingstijd 40 Minuten
 • Uithardtijd 4 Uur
 • Treksterkte 4,5 N/mm2
 • Rekbaarheid 120%
 • Scheursterkte > 4 N/mm
 • Liniaire krimp<0,8%
 • Uithardingsmethode Alkoxy/ Alcohol
 • Volumeweerstandsvermogen Niet gemeten
 • Permittiviteit Niet gemeten
 • Warmtecapaciteit [Kj/Kg Kelvin] NA
 • Warmtegeleiding [W/mK] NA
 • Product Categorie Condensatie Verhardend

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set

  Siliconen Condensatie HT 60 Set Wacker 4470 + T 40 Set

  € 216,-

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »