Terug

Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen

 • Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen
 • Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen
 • Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen

Op voorraad

 • Artikelcode: S10680

✔ Kneedmassa, Sterk
✔ Roze
✔ Shore (A) 45 (Flexibel Stijf)
✔ Geringe krimp (< 0,2 %)
✔ 10-20 minuten werktijd
✔ Mengver. (Gewicht)100:2~5

€ 198,-
€ 163,64 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen

De Wacker Elastosil M 1470 met de harder T40  is een 2 componenten kneedbare condensatie siliconen. Deze siliconen harden uit door de A- en de B-component door elkaar te kneden en op kamertemperatuur uit te laten harden.

Deze siliconen zijn ideaal voor het afvormen van bedeltjes en kleine of platte voorwerpen. Het resultaat is een flexibele mal waarin u diverse materialen (harsen) kunt gieten of duwen om een replica te verkrijgen.

Deze Kneedbare Silicone is niet geschikt om producten voor bereiding van voedingsmiddelen te maken. Gebruik daarvoor naar onze categorie: Voedselveilige siliconen

 • Kleur: roze
 • Shore (A) 45 (flexibel stijf)
 • kneedbaar
 • Goed resistent tegen zure/agressievere stoffen
 • Eenvoudig te mengen
 • Na uitharden zeer sterk

Technische gegevens

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 100:2% tot 5%
 • Verwerkingstijd bij 20°C: 10-20 minuten
 • Ontmaltijd bij 20°C: 5 uur
 • Treksterkte bij 20°C: 4,5 N/mm2
 • Kleur: roze
 • Hardheid: Shore A 45
 • Dichtheid: 1,28 g/cm3
 • Scheursterkte: >10 N/mm
 • Rekbaarheid: 230%
 • Lineaire krimp: 0,2%

Let op: Potlife/ ontmaltijd is sterk afhankelijk van de hoeveelheid B component en luchtvochtigheid! Bij een hogere luchtvochtigheid worden de verwerkingstijd en ontmaltijd korter.

Verwerking

De Siliconen Condensatie kneedbaar kan men eenvoudig met de hand kneden. Weegt u de A en B component goed af, Je kunt de B component variëren tussen 2 en 5% afhankelijk van de gewenste snelheid. Bijvoorbeeld 100 gram A met 2 gram B en maximaal 5 gram B. Kneed de 2 componenten door elkaar totdat u een homogene kleur verkrijgt. Verwerk het mengsel binnen de potlife en wacht met ontmallen tot het geheel compleet is uitgehard.

Extra informatie

Deze siliconen zijn niet geschikt om voedsel in te verwerken.

Verpakking

Verpakking A component Wacker Elastosil M 1470: 1 Kg of 5 Kg
Verpakking B component T 40: 100 gram  

Houdbaarheid

Mits de siliconen in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 1 jaar.

Veiligheidseisen

Indien u veelvuldig met de siliconen werkt wordt het aangeraden tijdens het verwerken handschoenen te dragen en de ruimte goed te ventileren. Voor veiligheidsinstructies raadpleegt u het veiligheidsdatablad.

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P303 + P361 +P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water
afspoelen/ afdouchen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 +P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

Documentatie

Productinformatieblad Siliconen Condensatie Kneedbaar

NL - Veiligheidsblad Elastosil M 1470.PDF

NL - Veiligheidsinformatieblad Wacker Catalyst Past T 40.pdf

 

 

Specificaties

Specificaties voor: Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen

 • Shore (A) 45
 • Kleur A Comp. Grijs/Wit
 • Kleur B Comp. Rose
 • Eindkleur Rose
 • Dichtheid uitgehard 1,28 g/cm3
 • Bekijk alle specificaties
 • Viscositeit mengsel Pasta
 • Mengverhouding A/B 100:2~5
 • Verwerkingstijd 10~20 Minuten
 • Uithardtijd 5 Uur
 • Treksterkte 4,5 N/mm2
 • Rekbaarheid 230%
 • Scheursterkte > 10 N/mm
 • Liniaire krimp<0,2%
 • Uithardingsmethode Alkoxy/ Alcohol
 • Volumeweerstandsvermogen Niet gemeten
 • Permittiviteit Niet gemeten
 • Warmtecapaciteit [Kj/Kg Kelvin] NA
 • Warmtegeleiding [W/mK] NA
 • Product Categorie Condensatie Verhardend
Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen

  Wacker Elastosil M 1470 kneedbare siliconen

  € 198,-

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »