Terug

Siliconen Primer Wacker G790

 • Siliconen Primer Wacker G790

Op voorraad

 • Artikelcode: S10351

✔ Vergroot de hechting tussen condensatie en additie siliconen en diverse oppervlakten
✔ Werk onder ander op metalen, hout, diverse kunststoffen zoals PETG
✔ Oplosbaar in white spirit of alcohol

€ 18,25
€ 15,08 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Siliconen Primer Wacker G790

Deze Siliconen Primer vergroot de hechting tussen het oppervlak en de siliconen die u daarop giet. Deze primer G790 is geschikt voor alle additie siliconen (Siliconen additie...) en condensatie silicone varianten uit onze webshop.  

De meeste siliconen hechten vaak niet chemisch aan een oppervlak. Om de hechting te bevorderen moet daarom een primer gebruikt worden.

Deze primer werkt op:

 • Metalen (zoals aluminium, lood, ijzer, staal)
 • Hout
 • Enkele kunststoffen (zoals PETG, Nylon, acrylaat, epoxy, PVC)
 • Andere ondergronden

LET OP: De primer heeft een ontstekingstemperatuur van 3°C (vanaf 3°C ontstaan er ontvlambare gassen). u dient hier dus zeer voorzichtig mee om te gaan!

Verwerking

Maak het te hechten oppervlak goed stof- en vetvrij. Gebruik hier een niet polaire vet oplosser voor zoals white spirit of terpentine gevolgd door een polaire oplosser zoals aceton.

U kunt de primer ook oplossen in white spirit of een alcohol ten einde de benetting te verbeteren. Menging Primer:oplossing = van 1:1 tot 1:10

Primers werken het beste in een zeer dunne laag van 1 micrometer. Breng de primer dus zeer dun aan en luchtbelvrij.

De primer bouwt een hechtlaag op en heeft hier vochtigheid uit de lucht bij nodig. Verhoging van temperatuur en luchtvochtigheid  versnellen dit proces. Bij kamer temperatuur en 40% lucht vochtigheid moet u de primer 1 uur laten inwerken. Als het droger of kouder is duurt dit langer.

Wacht niet langer dan 5 uur want dan verliest de primer zijn kracht.

De primer zorgt meestal direct voor een betere hechting maar uiteindelijke resultaat kan tot 4 dagen duren en kan verbeterd worden door verhitting tot 100-150°C

Houdbaarheid

Ten minste 1 jaar. Mits opgeslagen tussen 10 en 25°C en buiten direct zonlicht.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met bluspoeder, alcoholbestendig schuim of koolstofdioxide.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.


Productinformatie

Productinformatieblad Siliconen Primer Wacker G790

Wacker Primer G 790.pdf

Wacker G790 vergelijking

Veiligheidsdatablad Siliconen Primer Wacker G790

 

Specificaties

Specificaties voor: Siliconen Primer Wacker G790

 • Geschikt voor condensatie siliconen ++
 • Geschikt voor additie siliconen ++
 • Geschikt voor peroxide verhardende siliconen NA
 • Hechting met siliconen ondergrond +/-
 • Hechting aan metaal +
 • Bekijk alle specificaties
 • Hechting aan hout +
 • Hechting aan verschillende kunststoffen +
 • Hechting aan accrylaat +
 • Hechting aan (geannodiseerd) aluminium +
 • Hechting aan polyamide +
 • Hechting aan Polyester +
 • Hechting aan polyurethaan +
 • Hechting aan glas +
 • Hechting aan keramiek +
 • Aantal componenten 1
 • Vlampunt 3 oC
 • Viscositeit, kinematisch, mm²/s 1
 • Dichtheid @20oC g/cm³ 0,76
 • Werkzame stof % 17
 • Kleur Kleurloos tot geel helder
 • Oplosmiddel Aliphatic hydrocarbon
 • Opbrengen met Penseel, Dippen, Sprayen
 • Warmte behandeling nodig? Nee, maar is wel beter
 • Oplosbaar in Alcohol, Thinner
 • Beschrijving WACKER® Primer G 790 en WACKER® Primer G 790 Tolueenvrij worden aanbevolen om de hechting tussen vloeibare rubbers (LSR-, XLR®-kwaliteiten) of RTV-2-siliconenrubbers en andere materialen, zoals glasvezelversterkte kunststoffen en metalen hulpstukken te be
 • Opmerking Werkt goed op PETG. Werkt goed met condensatiehardende siliconen

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Wacker Siliconen Primer Wacker G790

  Siliconen Primer Wacker G790

  € 18,25 € 15,08 Excl. btw

  ✔ Vergroot de hechting tussen condensatie en additie siliconen en diverse oppervlakten
  ✔ Werk onder ander op metalen, hout, diverse kunststoffen zoals PETG
  ✔ Oplosbaar in white spirit of alcohol

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Siliconen Primer Wacker G790

    Siliconen Primer Wacker G790

    € 18,25

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »