Terug

Siliconen Verwijderaar voor vloeibare silicone

Op voorraad

 • Artikelcode: 90160

Deze Siliconen Verwijderaar is o.a. zeer geschikt voor het schoonmaken van niet uitgeharde siliconen.

€6,95€ 6,25
€ 5,17 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

Siliconen Verwijderaar voor vloeibare silicone

Deze Siliconen Verwijderaar is o.a. zeer geschikt voor het schoonmaken van niet uitgeharde siliconen.

 • Werkt snel
 • Zeer vloeibaar
 • Lang houdbaar 

De beste manier om niet uitgeharde siliconen te verwijderen. De siliconen verwijderaar is een vloeistof waarmee u nog niet uitgeharde siliconen kunt oplossen en verwijderen.

Technische gegevens:

Dit product lost siliconen op die nog in vloeibare fase verkeren. Dit product bevat vluchtige middelen!

Verwerking:

Gebruik altijd vloeistofdichte handschoen met dit product en werk in een goed geventileerde omgeving.

Houdbaarheid:

Mits dit product in gesloten verpakking, koel, droog en vorstvrij word opgeslagen, is de houdbaarheid 1-2 jaar.

Veiligheidseisen:

H zinnen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat :

Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen

Gebruik vloeistof dichte handschoenen. Vermijd contact met ogen en huid! Werk in een goed geventileerde omgeving.

P zinnen

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen. Niet roken.
Vermijd het vrijkomen van P273 in het milieu.
P301 + P310 + P331 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
P302 + P352 + P362 + P364 BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg ervoor dat hij of zij gemakkelijk kan ademen. Als u zich onwel voelt, bel dan een ANTIGIFCENTRUM/arts.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale regelgeving.

Productinformatie
Productinformatieblad Siliconen Verwijderaar

Veiligheidsdatablad Siliconen Verwijderaar

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Siliconen Verwijderaar voor vloeibare silicone

  Siliconen Verwijderaar voor vloeibare silicone

  6,95 € 6,25

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »