Terug

Siliconenlijm Wacker ELASTOSIL® A07 TRANSLUCENT

 • Siliconenlijm Wacker ELASTOSIL® A07 TRANSLUCENT

Op voorraad

  ✔gebruiksklaar, ééncomponentsysteem
  ✔laag modulerend
  ✔uitstekende hechting zonder primer op vele ondergronden
  ✔geen gebruik van organische tinkatalysatoren
  ✔ Flexibel bij lage (-40 °C) en hoge temperaturen (+180 °C)
  ✔Gloeibaar
  ✔Laag viscositei

  € 23,59
  € 19,50 Excl. btw

  Aan verlanglijst toevoegen

  Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

  • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
  • Kopen bij specialist
  • Uitgebreid intern Laboratorium
  • Achteraf Betalen met Klarna!
  Placeholder4.82

  Uitstekend

  Productomschrijving

  Siliconenlijm Wacker ELASTOSIL® A07 TRANSLUCENT

  Vochtuithardend siliconenrubber (RTV-1)

  Eigenschappen

  • kant-en-klaar ééncomponentsysteem
  • lage module
  • uitstekende hechting zonder primer op vele ondergronden
  • geen gebruik van organotin-katalysatoren

   

  Specifieke functies

   

  • Flexibel bij lage (-40 °C) en hoge temperaturen (+180 °C)
  • Vloeibaar
  • Lage viscositeit
  • Oplosmiddelbasis

   

  Technische data

   

  Eigenschappen Niet uitgehard

   

   

  Eigendom

   

  Voorwaarde             Waarde

   

  Methode

  Kleur

  -                            kleurloos

  -

  Viscositeit, dynamisch⁽¹⁾

  23°C

  8000 mPa·s

  DIN EN ISO 2555

  Uithardingstijd

  23°C | 50% r.v

  12 u/mm

  -

  Dichtheid

  23°C

  0,98 gr/cm³

  DIN 51757

  Huidvormingstijd

  23°C | 50% r.v

  5,0 min

  -

  Oplosmiddelgehalte (Tolueen)

  -

  25 %

  -

  1 Brookfield: spil 3, 5 tpm

   

  Deze cijfers zijn alleen bedoeld als richtlijn en mogen niet worden gebruikt bij het opstellen van specificaties.

   

   

  Eigenschappen uitgehard

  2 mm, 14 dagen opslag bij 20 °C, 50 % RV.

   

   

  Eigendom

   

  Voorwaarde        Waarde

   

  Methode

  Dikte

  23 °C                  1,02 g/cm³

  DIN EN ISO 1183-1 A

  Hardheid Shore A

  -                         20

  DIN ISO 48-4

  Treksterkte

  -                         1,5 N/mm²

  ISO 37 type 1

  Verlenging bij breuk

  -                         300%

  ISO 37 type 1

  Deze cijfers zijn alleen bedoeld als richtlijn en mogen niet worden gebruikt bij het opstellen van specificaties.

   

   

  Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid van de hand en behouden wij ons het recht voor om op elk moment technische wijzigingen door te voeren. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper worden gecontroleerd in voorbereidende proeven. Contractuele voorwaarden hebben altijd voorrang. Deze disclaimer van garantie en aansprakelijkheid geldt met name ook in het buitenland met betrekking tot rechten van derden.

   

   

   

  toepassingen

  • GEBRUIK GEEN kleine apparaten
  • Verwarming, ventilatie, airconditioning (HVAC)
  • Kleine huishoudelijke apparaten

  Toepassingsdetails

  Multifunctioneel afdicht- en coatingmateriaal.

  Verwerken

  ELASTOSIL ® A07 TRANSLUCENT is een goed vloeibare, op oplosmiddel gebaseerde RTV-1 siliconendispersie. Het hardt uit bij kamertemperatuur en reageert met luchtvochtigheid tot een flexibele siliconencoating. Tijdens het uitharden splitst het een organisch amine af.

  Het kan worden aangebracht door middel van dompelen, spuiten, borstelen of coaten. Dunnere coatings kunnen worden verkregen door toevoeging van oplosmiddelen (bijv. tolueen, terpentine), dikkere coatings kunnen worden gerealiseerd door meerstaps coating.

   

  Het product bevat ongeveer 25% oplosmiddel (bw), daarom moet geschikte apparatuur worden gebruikt en moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen vanwege de oplosmiddeldampen.

   

  ELASTOSIL ® A07 TRANSLUCENT is een 1-component coating die uithardt bij kamertemperatuur, daarom is de uithardingssnelheid afhankelijk van de luchtvochtigheid. De uithardingssnelheid kan worden versneld bij blootstelling aan een kooldioxideconcentratie van meer dan 1% pbv. Niet-uitgeharde of gedeeltelijk uitgeharde siliconen kunnen worden verwijderd met behulp van organische oplosmiddelen zoals alipatische of aromatische koolwaterstoffen. Reiniging moet plaatsvinden voordat het rubber volledig is uitgehard. Eenmaal volledig uitgehard, is alleen mechanische verwijdering mogelijk, ondersteund door voorafgaande zwelling met oplosmiddel. Wacker Silicone Remover S8 is ook geschikt voor dunne films.

   

  Gedetailleerde verwerkingsinstructies vindt u in onze brochure “KAMERTEMPERATUUR VULCANISEREN (RTV) SILICONEN - MATERIAAL- EN VERWERKINGSRICHTLIJNEN

   

  Verpakking en opslag

  Opslag

  De houdbaarheidsdatum van elke batch staat vermeld op het productetiket.

   

  Opslag na de op het etiket vermelde datum betekent niet noodzakelijkerwijs dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval moeten de eigenschappen die vereist zijn voor het beoogde gebruik echter worden gecontroleerd om redenen van kwaliteitsborging.

   

  Veiligheidsopmerkingen

  Uitgebreide instructies worden gegeven in de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen.

  Signaalwoord: Gevaar

  H-code gevarenaanduidingen
  H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
  H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

  P-code veiligheidsinstructies
  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
  P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
  P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
  P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen.
  P370 + P378 In geval van brand: blussen met waternevel, droge chemicaliën, schuim of kooldioxide.
  P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. blijf kalm
  P501 Inhoud/verpakking afvoeren.

  ELASTOSIL-A07-TRANSLUCENT-en-2022.06.28.pdf

  EN - Safety data sheet EL A 07.pdf

   

   

  Specificaties

  Specificaties voor: Siliconenlijm Wacker ELASTOSIL® A07 TRANSLUCENT

  • Shore (A) 20
  • Kleur A Comp. -
  • Kleur B Comp. -
  • Eindkleur Transparant kleurloos
  • Dichtheid uitgehard 1,02 g/cm3
  • Bekijk alle specificaties
  • Viscositeit mengsel 8.000 mPa s
  • Mengverhouding A/B -
  • Verwerkingstijd<5 Minuten @23 °C @50% luchtvochtigheid
  • Uithardtijd 12 uur / mm dikte @23 °C @50% luchtvochtigheid
  • Treksterkte 1.5 N/mm2
  • Rekbaarheid 300%
  • Scheursterkte -
  • Liniaire krimp NB
  • Uithardingsmethode Amine uithardend
  • Volumeweerstandsvermogen Niet gemeten
  • Permittiviteit Niet gemeten
  • Warmtecapaciteit [Kj/Kg Kelvin] NA
  • Warmtegeleiding [W/mK] NA
  • Product Categorie

  Product tags

  Heeft u een vraag over dit product?

  Heeft u een vraag over dit product?

  Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

  Gerelateerde producten

  Vergelijk producten Verwijder alle producten

  You can compare a maximum of 3 products

   Hide compare box
   Siliconenlijm Wacker ELASTOSIL® A07 TRANSLUCENT

   Siliconenlijm Wacker ELASTOSIL® A07 TRANSLUCENT

   € 23,59

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »