Terug

White Oil

 • White Oil

Op voorraad

 • Artikelcode: S10996

✔ Zuiver, stabiel, kleur- en reukloos
✔ Chemisch inert en niet giftig
✔ Zeer geraffineerde olie
✔ Ideaal voor cosmetische , farmaceutische en chemische industrie

€ 7,75
€ 6,41 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

White Oil

Dit is een zeer geraffineerde minerale olie. Zeer zuiver, stabiel, kleur- en reukloos. Chemisch inert en niet giftig. Ideaal te gebruiken in de cosmetische, farmaceutische en chemische industrie. Het is een kleurloze, geurloze en smaakloze vloeistof.

White Oil kan ook gebruikt worden als een procesolie in de kunststof. Verder vindt het product haar toepassing in de textielindustrie en bij de verwerking van materialen waar medicinale olie wenselijk is.

White oil wordt veel gebruikt om was zachter en smeerbaarder te maken. We raden aan dit in stappen te doen en niet meer dan 10% aan wax toe te voegen.

 • Soortelijk gewicht bij 20°C: 0,849 kg/l
 • Viscositeit 100°C  - 3,4 cSt
 • Viscositeit 40°C  - 15,7 cSt
 • Saybolt viscositeit - 80 100°F cP 
 • Vlampunt  - 195°C
 • Stolpunt - -13°C
 • Anilinepunt  - 104°C
 • Saybolt kleur  - >+30

Veiligheidsinformatie

Gevarenklasse : Het preparaat is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EC en aanpassingen.

MAAR het is belangrijk dat u dit product NIET in uw longen krijgt. Dit kan tot verstikking leiden. Let daarom vooral goed op bij kinderen. Bij ongelukkig innemen van het product, niet laten braken!

Andere gevaren: 

Risico's voor de gezondheid : Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.
Fysisch/chemische gevaren : Geen.

Milieurisico's : Dit product blijft op water drijven en kan de zuurstofbalans in het water verstoren.

Primaire bron van blootstelling : Aanraking met de ogen en de huid.

Effecten en symptomen

- Inademing : Bij normale omgevingstemperaturen bestaat er door de lage vluchtigheid van dit product waarschijnlijk geen gevaar voor inademen.
Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, nevels of rook het gevolg is van thermische ontleding.

- Contact met de huid : Bij kortstondig of incidenteel contact is schade aan de huid onwaarschijnlijk.
Langdurige of herhaalde blootstelling kan de huid echter ontvetten en tot dermatitis leiden.
Hogedrukinspuiting onder de huid kan ernstige letsels veroorzaken.

- Contact met de ogen : Niet langdurige branderigheid of roodheid bij toevallige aanraking met de ogen is
onwaarschijnlijk.

- Inslikken : Slechte smaak. Toevallig inslikken van kleine hoeveelheden heeft waarschijnlijk geen schadelijke gevolgen. Grotere hoeveelheden kunnen echter misselijkheid en
diarree veroorzaken.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Wanneer het risico op blootstelling van de huid hoog is (bijv. bij het opruimen van accidenteel vrijgekomen materiaal of wanneer er een risico op spatten is) moeten schorten die tegen chemicaliën bestand zijn en/of ondoordringbare chemische
pakken en laarzen gedragen worden.

Oppervlakken waar lekkage op heeft plaatsgevonden kunnen glad zijn.

Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:

Stop de stroom materiaal, indien mogelijk zonder risico. Gemorst materiaal indammen, waar dat mogelijk is.
Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
P331 - GEEN braken opwekken.
P405 - Achter slot en grendel bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

Reinigingsmethoden:

Grote gemorste plekken kunnen worden verholpen d.m.v. van een pomp of stofzuiger. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele
binder, zaagmeel) opnemen.

- op wateroppervlak : Op het water, terugwinnen/van oppervlak afromen en in een afvalvat gieten.

- op de grond : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.

Geschikte afvalvaten gebruiken.

Besmet product, grond, water : Opnemen en afvoeren in een geschikte, duidelijk gemerkte verpakking in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

 

Documentatie

NL - Veiligheidsdatablad White Oil.pdf

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • White Oil

  White Oil

  € 7,75 € 6,41 Excl. btw

  ✔ Zuiver, stabiel, kleur- en reukloos
  ✔ Chemisch inert en niet giftig
  ✔ Zeer geraffineerde olie
  ✔ Ideaal voor cosmetische , farmaceutische en chemische industrie

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    White Oil

    White Oil

    € 7,75

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »