Terug

Losse component B2 - B component voor Siliconen Condensatie 5, 20 en 35 universeel

 • Losse component B2 - B component voor Siliconen Condensatie 5, 20 en 35 universeel

Op voorraad

 • Artikelcode: S10870

✔ lage dosering (2%)
✔ Geringe krimp (< 0,3 %)
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:2
✔ Werkt op de meeste condensatiehardende siliconen

€ 6,99
€ 5,78 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Losse component B2 - B component voor Siliconen Condensatie 5, 20 en 35 universeel

Deze harder werkt op alle condensatie siliconen.

Voor standaard gebruik wordt Als B component de condensatie B 2% aangeraden.

 

Verwerking

De siliconen Condensatie 20, kun je eenvoudig met de hand of machinaal mengen. Meng de A- en B-component zorgvuldig en in de aangegeven verhouding. 

Condensatie B = 2%, dus op 100 gram A gebruikt u 2 gram B2.

Hierbij kun je 0,5% minder of meer harder gebruiken. Als je minder harder gebruikt, duurt het uitharden langer en hebben luchtbellen meer tijd te ontwijken. Let op dat er niet te weinig harder wordt gebruikt, omdat de siliconen dan wellicht niet meer (goed) uitharden. Bij meer harder zal het uitharden sneller gaan, waardoor de mal eerder klaar is. Nadeel is wel dat de mal ook eerder zal verouderen en meer krimp zal hebben.

Verwerk het mengsel binnen de potlife (verwerkingstijd) en maak nooit meer aan dan u binnen de potlife kunt verwerken. Wacht met ontmallen tot het geheel compleet is uitgehard.

Let op: Potlife (verwerkingstijd) en ontmaltijd zijn sterk afhankelijk van de mengverhouding en Luchtvochtigheid! Bij toevoegen van meer siliconen B (harder)of bij hogere luchtvochtigheid worden de potlife en ontmaltijd korter!

Strijken, smeren of spatelen

Indien je de siliconen ergens op wilt smeren/spatelen/strijken, dan kun je Thixo C (0.6%-2%) toevoegen (doorgaans 1%). Thixo C is een verdikkingsmiddel en maakt het mogelijk om de siliconen te spatelen. Je dient er rekening mee te houden dat de mal in dit geval moet worden voorzien van een steunkap. Deze steunkap kan bestaan uit gipsverband, een epoxy steunkap, of acrylhars met verdikker en glasweefsel

Houdbaarheid
Mits de siliconen in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 1 jaar.

Veiligheidseisen
Gebruik spatbril, geschikte vloeistofdichte handschoenen, een schort en werk ik een goed geventileerde ruimte. Zie Veiligheidsblad voor meer informatie

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Schadelijk bij inademing.

H371 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P370+P378 In geval van brand: blussen met waterstraal, bluspoeder of koolstofdioxide.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.

 

Documentatie

Productinformatieblad Siliconen Condensatie 20

NL - Veiligheidsblad Harder B2.pdf

 

 

 

Specificaties

Specificaties voor: Losse component B2 - B component voor Siliconen Condensatie 5, 20 en 35 universeel

 • Shore (A) 23~28
 • Kleur A Comp. Wit
 • Kleur B Comp. Helder
 • Eindkleur Wit
 • Dichtheid uitgehard 1,24 g/cm3
 • Bekijk alle specificaties
 • Viscositeit mengsel 25.000 ± 2.000 mPa s
 • Mengverhouding A/B 100:2
 • Verwerkingstijd 60 Minuten
 • Uithardtijd 16 ~20 Uur
 • Treksterkte 43,2 Kg/cm2
 • Rekbaarheid 350%
 • Scheursterkte > 29,8 Kg/cm
 • Liniaire krimp<0,3%
 • Uithardingsmethode Alkoxy/ Alcohol
 • Volumeweerstandsvermogen Niet gemeten
 • Permittiviteit Niet gemeten
 • Warmtecapaciteit [Kj/Kg Kelvin] NA
 • Warmtegeleiding [W/mK] NA
 • Product Categorie
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Losse component B2 - B component voor Siliconen Condensatie 5, 20 en 35 universeel

  Losse component B2 - B component voor Siliconen Condensatie 5, 20 en 35 universeel

  € 6,99

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »