Terug

Polyurethaan Giethars D70 Snel Set

 • Polyurethaan Giethars D70 Snel Set
 • Polyurethaan Giethars D70 Snel Set
 • Polyurethaan Giethars D70 Snel Set
 • Polyurethaan Giethars D70 Snel Set

Op voorraad

 • Artikelcode: S10173

✔ Hard, Kleine gietstukken
✔ Beige, Sterk, Hoge details
✔ Shore D 70 Ongevuld
✔ Gietingen 4mm <>30mm
✔ 2 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

€ 27,18
€ 22,46 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Polyurethaan Giethars D70 Snel Set

Een Polyurethaan ofwel PU gietsysteem bestaande uit 2 componenten en een optionele vulstof. Dit gietsysteem kenmerkt zich met name door zijn kwaliteit en eenvoud in gebruik. Het systeem is perfect in te zetten voor kleine gietstukken, fixeren van mallen, gieterij modellen, replica’s en prototypen.

 • Wit gekleurd twee of driedelig systeem
 • Ontworpen voor snelle nauwkeurige gietstukken 
 • Kan worden gegoten tot een laagdikte van 40 mm, mits u voldoende vulstof gebruikt 
 • Vulstof hoeveelheid is variërend afhankelijk van toepassing en zelfs geheel weg te laten 
 • Na 40 minuten ontmalbaar (bij mengsel 1:1:3) 
 • Kan met maximaal 600%  (van het totale gewicht) aan vulstof worden gemengd

Technische gegevens

Zonder vulstof

Mengverhouding: A:B = 1:1
Verwerkingstijd: 2 minuten
Ontmaltijd bij 20°C: 15 minuten
Dichtheid: 1.08 g/cm³
Lineaire krimp: 0.2%
Maximale dikte per gieting: 4-30 mm.
Glastemperatuur: 60-70°C
Hardheid: Shore D 70

Met vulstof

Mengverhouding: A:B:Vulstof = 1:1:3
Verwerkingstijd: 4 minuten
Ontmaltijd bij 20°C: 30-40 minuten
Dichtheid 1.6 g/cm³
Lineaire krimp: 0.15%
Maximale dikte per gieting: 30-40 mm.
Glastemperatuur: 60-70°C
Hardheid: Shore D 80

Verwerking

Voeg de helft van de gewenste vulstof aan de A-component toe en de andere helft aan de B-component. Meng de vulstof nu goed door de componenten. Giet de componenten bij elkaar en meng nogmaals goed door. Giet het gemengde product met een constante straal in de gietvorm en let op geen lucht in te sluiten. Buitensporige warmteontwikkeling in gietstukken van meer dan 30 mm dikte kan men voorkomen door meerdere opeenvolgende lagen te gieten (laat de laag opstijven alvorens men de volgende giet). Wacht met ontmallen totdat de aangegeven tijd is verstreken. De thermische en mechanische eigenschappen zullen zich snel ontwikkelen, maar het is mogelijk het thermisch gedrag te verbeteren door gedurende een paar uur de gieting  “na te bakken” met een temperatuur van 60°C.

Belangrijk

De vochtopnemers in deze producten kunnen bezinken waardoor hernieuwd mengen voor gebruik is vereist. Dit kan men bewerkstelligen door de verpakking intensief te schudden voor gebruik. Hoe minder vulstof u toevoegt hoe groter de warmteontwikkeling van de gieting en hoe minder dik u in één maal kunt gieten. Gebruik een mengemmer met groot oppervlak om potlife maximaal te maken.

Houdbaarheid

Het polyurethaan gietsysteem dient opgeslagen te worden op een droge plaats tussen 6–28°C. De verloopdatum, welke uitgaat van opslag binnen de gespecificeerde condities, wordt aangegeven op de verpakking. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de product kwaliteit te waarborgen. De normale houdbaarheid is 6 maanden.

Veiligheidseisen

De producten zijn in het algemeen redelijk ongevaarlijk in gebruik mits  men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen neemt welke bij verwerken van chemische producten gebruikelijk is. De beide componenten mogen bijvoorbeeld niet in contact komen met voeding of  eetgerei. Contact met de huid van een of beide componenten moet men voorkomen daar mensen met een gevoelige huid hierop zullen reageren. Voor verdere informatie, zie veiligheidsbladen.

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan de longen en de luchtwegen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH204 Bevat Isocynaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

P-Code voorzorgsmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/
internationale voorschriften.

 

Documentatie

Informatieblad Polyurethaan Gietsysteem D70

Handleiding Gieten met PU kit

NL - Veiligheidsblad Polyurethaan Giethars D70 A component Polyol.pdf

NL - Veiligheidsblad Polyurethaan Giethars D70 B component Isocyanate.pdf

 

 

Specificaties

Specificaties voor: Polyurethaan Giethars D70 Snel Set

 • Kleur A Comp. Wit
 • Kleur B Comp. Helder geel
 • Eindkleur Wit
 • Dichtheid uitgehard 1,08 g/cm3
 • Viscositeit mengsel 1300 cPS
 • Bekijk alle specificaties
 • Mengverhouding A/B 1:1:0 / 1:1:3
 • Shore (D) 70-80
 • Verwerkingstijd 2 Minuten / 4 Minuten
 • Uithardtijd 15 Minuten / 30-40 Minuten
 • Liniaire krimp 0,2% / 0,15%
 • Aangerade gietdikte 4-30 mm / 30-40 mm
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Polyurethaan Giethars D70 Snel

  Polyurethaan Giethars D70 Snel

  € 27,18 € 22,46 Excl. btw

  ✔ Hard, Kleine gietstukken
  ✔ Beige, Sterk, Hoge details
  ✔ Shore D 70 Ongevuld
  ✔ Gietingen 4mm <>30mm
  ✔ 2 minuten werktijd
  ✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Polyurethaan Giethars D70 Snel Set

    Polyurethaan Giethars D70 Snel Set

    € 27,18

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »