Terug

Polyurethaan Giethars D80 set

 • Polyurethaan Giethars D80 set
 • Polyurethaan Giethars D80 set
 • Polyurethaan Giethars D80 set
 • Polyurethaan Giethars D80 set
 • Polyurethaan Giethars D80 set

Niet voorradig, neem aub contact op.

 • Artikelcode: S10232

✔ Zeer Hard, Middelgrote gietstukken
✔ Beige, Sterk, Hoge details
✔ Shore D 70-75 Ongevuld
✔ Gietingen 1mm <>100mm
✔ 6-8 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

€ 33,-
€ 27,27 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Verzending €4,95(NL), gratis vanaf €50 (NL, BE))
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.80

Uitstekend

Productomschrijving

Polyurethaan Giethars D80 set

 • Beige gekleurd twee- of driedelig systeem 
 • Ontworpen voor snelle nauwkeurige gietstukken 
 • Kan worden gegoten tot een laagdikte van 10 cm, mits u voldoende vulstof gebruikt 
 • Vulstof hoeveelheid is variërend afhankelijk van toepassing en zelfs geheel weg te laten  
 • Kan met maximaal 600% (van het totale gewicht) aan vulstof worden gemengd

Beschrijving

Dit polyurethaan gietsysteem kenmerkt zich met name door zijn kwaliteit en eenvoud in gebruik.

Een Polyurethaan gietsysteem bestaande uit een A-component en B-component en een optionele vulstof. Het systeem is perfect in te zetten voor middelgrote gietstukken, fixeren van mallen, gieterij modellen, replica’s en prototypen. Dit polyurethaan voelt aan als zeer hard plastic.

Deze Pu is niet bedoeld voor dunwandige rotatiemoulding. Hiervoor raden wij eerder de Fastcast 160 aan.

Technische gegevens 

Zonder vulstof

 • Mengverhouding: A:B = 1:1
 • Verwerkingstijd: 6-8 minuten
 • Ontmaltijd bij 20°C: 60-90 minuten
 • Dichtheid: 1 g/cm³
 • Lineaire krimp bij 5 mm dikte: 0.5%
 • Maximale dikte per gieting: 20 mm.
 • Glastemperatuur: 60-70°C
 • Hardheid: Shore D 70-75

Met vulstof

 • Mengverhouding: A:B:Vulstof = 1:1:3
 • Verwerkingstijd: 10 minuten
 • Ontmaltijd bij 20°C: 180 minuten
 • Dichtheid: 1,6 g/cm³
 • Lineaire krimp bij 5 mm dikte: 0.1%
 • Maximale dikte per gieting: 80 mm.
 • Glastemperatuur: 60-70°C
 • Hardheid: Shore D 80-85

Verwerking

Voeg de helft van de gewenste vulstof aan de A-component toe en de andere helft aan de B-component. Meng de vulstof nu goed door de componenten. Giet de componenten bij elkaar en meng nogmaals goed door. Giet het gemengde product met een constante straal in de gietvorm en let op geen lucht in te sluiten. Buitensporige warmteontwikkeling in gietstukken van meer dan 30 mm dikte kan men voorkomen door meerdere opeenvolgende lagen te gieten (laat de laag opstijven alvorens men de volgende giet). Wacht met ontmallen totdat de aangegeven tijd is verstreken. De thermische en mechanische eigenschappen zullen zich snel ontwikkelen, maar het is mogelijk het thermisch gedrag te verbeteren door gedurende een paar uur de gieting  “na te bakken” met een temperatuur van 60°C.

Belangrijk

De vochtopnemers in deze producten kunnen bezinken waardoor hernieuwd mengen voor gebruik is vereist. Dit kan men bewerkstelligen door de verpakking intensief te schudden voor gebruik. Hoe minder vulstof u toevoegt hoe groter de warmteontwikkeling van de gieting en hoe minder dik u in één maal kunt gieten. Gebruik een mengemmer met een groot oppervlak om de potlife maximaal te rekken.

Houdbaarheid

Het polyurethaan gietsysteem dient opgeslagen te worden op een droge plaats tussen 6–28°C de verloopdatum, welke uitgaat van opslag binnen de gespecificeerde condities wordt aangegeven op de verpakking. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de product kwaliteit te waarborgen.

Veiligheidseisen

De producten zijn in het algemeen redelijk ongevaarlijk in gebruik mits  men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen neemt welke bij verwerken van chemische producten gebruikelijk is. De beide componenten mogen bijvoorbeeld niet in contact komen met voeding of  eetgerei. Contact met de huid van een of beide componenten moet men voorkomen daar mensen met een gevoelige huid hierop zullen reageren. Voor verdere informatie, zie veiligheidsbladen.

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.H373 Kan schade aan de longen en de luchtwegen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

P-Code voorzorgsmaatregelen

P260 Nevel of damp niet inademen. 

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. 

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 

P331 GEEN braken opwekken

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Documentatie

informatieblad Polyurethaan Gietsysteem D80

Handleiding Gieten met Polyurethaan

NL - Veiligheidsinformatie Rencast FC 52 Polyol.pdf

NL - Veiligheidsinformatie Rencast FC 52_53 Isocyanate.pdf

 

Bekijk in ons BLOG hoe je werkt met deze PU

 

Specificaties

Specificaties voor: Polyurethaan Giethars D80 set

 • Kleur A Comp. Wit
 • Kleur B Comp. Amber
 • Eindkleur Beige
 • Dichtheid uitgehard 1 / 1,6 g/cm³
 • Viscositeit mengsel 70 mPa s ongevuld
 • Bekijk alle specificaties
 • Mengverhouding A/B 1:1:0 / 1:1:3
 • Shore (D) 70 / 75 - 80/85
 • Verwerkingstijd 6-8 Minuten/ 10 Minuten
 • Uithardtijd 60-90 Minuten / 180 Minuten
 • Liniaire krimp 0,5% / 0,1%
 • Aangerade gietdikte max 30 mm / 100 mm
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Polyurethaan Giethars D80 set

  Polyurethaan Giethars D80 set

  € 33,-

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »