Terug

Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

 • Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set
 • Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set
 • Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set
 • Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set
 • Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

Op voorraad

 • Artikelcode: S11488

✔ Zeer Hard, Middelgrote gietstukken
✔ Beige, Sterk, Hoge details
✔ Shore D 70-75 Ongevuld
✔ Gietingen 1mm <>100mm
✔ 6-8 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

€ 27,18
€ 22,46 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

 • Beige gekleurd twee- of driedelig systeem 
 • Ontworpen voor snelle nauwkeurige gietstukken 
 • Kan worden gegoten tot een laagdikte van 10 cm, mits u voldoende vulstof gebruikt 
 • Vulstof hoeveelheid is variërend afhankelijk van toepassing en zelfs geheel weg te laten  
 • Kan met maximaal 600% (van het totale gewicht) aan vulstof worden gemengd

Beschrijving

Dit polyurethaan gietsysteem kenmerkt zich met name door zijn kwaliteit en eenvoud in gebruik.

Een Polyurethaan gietsysteem bestaande uit een A-component en B-component en een optionele vulstof. Het systeem is perfect in te zetten voor middelgrote gietstukken, fixeren van mallen, gieterij modellen, replica’s en prototypen. Dit polyurethaan voelt aan als zeer hard plastic.

Deze Pu is niet bedoeld voor dunwandige rotatiemoulding. Hiervoor raden wij eerder de Fastcast 160 aan.

Technische gegevens 

Zonder vulstof

 • Mengverhouding: A:B = 1:1
 • Verwerkingstijd: 6-8 minuten
 • Ontmaltijd bij 20°C: 60-90 minuten
 • Dichtheid: 1,1 g/cm³
 • Lineaire krimp bij 5 mm dikte: 0.5%
 • Maximale dikte per gieting ongevuld: 20 mm.
 • Glastemperatuur: 89°C
 • Hardheid: Shore D 70-75

Met vulstof

 • Mengverhouding: A:B:Vulstof = 1:1:3
 • Verwerkingstijd: 10 minuten
 • Ontmaltijd bij 20°C: 180 minuten
 • Dichtheid: 1,6 g/cm³
 • Lineaire krimp bij 5 mm dikte: 0.1%
 • Maximale dikte per gieting: 80 mm.
 • Glastemperatuur: 89 °C
 • Hardheid: Shore D 80-85

Verwerking

Voeg de helft van de gewenste vulstof aan de A-component toe en de andere helft aan de B-component. Meng de vulstof nu goed door de componenten. Giet de componenten bij elkaar en meng nogmaals goed door. Giet het gemengde product met een constante straal in de gietvorm en let op geen lucht in te sluiten. Buitensporige warmteontwikkeling in gietstukken van meer dan 30 mm dikte kan men voorkomen door meerdere opeenvolgende lagen te gieten (laat de laag opstijven alvorens men de volgende giet). Wacht met ontmallen totdat de aangegeven tijd is verstreken. De thermische en mechanische eigenschappen zullen zich snel ontwikkelen, maar het is mogelijk het thermisch gedrag te verbeteren door gedurende een paar uur de gieting  “na te bakken” met een temperatuur van 60°C.

Belangrijk

De vochtopnemers in deze producten kunnen bezinken waardoor hernieuwd mengen voor gebruik is vereist. Dit kan men bewerkstelligen door de verpakking intensief te schudden voor gebruik. Hoe minder vulstof u toevoegt hoe groter de warmteontwikkeling van de gieting en hoe minder dik u in één maal kunt gieten. Gebruik een mengemmer met een groot oppervlak om de potlife maximaal te rekken.

Houdbaarheid

Het polyurethaan gietsysteem dient opgeslagen te worden op een droge plaats tussen 6–28°C de verloopdatum, welke uitgaat van opslag binnen de gespecificeerde condities wordt aangegeven op de verpakking. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de product kwaliteit te waarborgen.

Veiligheidseisen

De producten zijn in het algemeen redelijk ongevaarlijk in gebruik mits  men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen neemt welke bij verwerken van chemische producten gebruikelijk is. De beide componenten mogen bijvoorbeeld niet in contact komen met voeding of  eetgerei. Contact met de huid van een of beide componenten moet men voorkomen daar mensen met een gevoelige huid hierop zullen reageren. Voor verdere informatie, zie veiligheidsbladen.

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

A component Polyol

H-Code gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P264 Grondig wassen na hanteren.
P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

B component Isocyanaat

H-Code gevarenaanduidingen

H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsroute: Inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsroute: Inademing.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

P-Code voorzorgsmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P284 [Bij onvoldoende ventilatie] adembescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Documentatie

informatieblad Polyurethaan Gietsysteem D80

Handleiding Gieten met Polyurethaan

SDS SG 2000 L A EN.pdf

SDS SG 2000 L B EN.pdf

 

Bekijk in ons BLOG hoe je werkt met deze PU

 

Specificaties

Specificaties voor: Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

 • Kleur A Comp. Wit
 • Kleur B Comp. Amber
 • Eindkleur Beige
 • Dichtheid uitgehard 1.1 g/cm³
 • Viscositeit mengsel 55 mPa s ongevuld
 • Bekijk alle specificaties
 • Mengverhouding A/B 1:1:0 / 1:1:3
 • Shore (D) 70 / 75 - 80/85
 • Verwerkingstijd 6-8 Minuten/ 10 Minuten
 • Uithardtijd 60-90 Minuten / 180 Minuten
 • Liniaire krimp 0,5% / 0,1%
 • Aangerade gietdikte max 30 mm / 100 mm
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

  Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

  € 27,18 € 22,46 Excl. btw

  ✔ Zeer Hard, Middelgrote gietstukken
  ✔ Beige, Sterk, Hoge details
  ✔ Shore D 70-75 Ongevuld
  ✔ Gietingen 1mm <>100mm
  ✔ 6-8 minuten werktijd
  ✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

    Ebalta SG 2000 L Polyurethaan Giethars D80 set

    € 27,18

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »