Terug

PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan

 • PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan
 • PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan
 • PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan
 • PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan
 • PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan

Op voorraad

 • Artikelcode: S10879

✔ Elastisch, Sterk, Hoge details
✔ Geel/ Amber kleurig
✔ Shore A85
✔ Gietingen 1mm <>50mm
✔ 5 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

€ 66,50
€ 54,96 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan

Polytek PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan

De polyurethaan giethars van Polytek is van hoge kwaliteit.

Dit is een 2 componenten polyurethaan die snel uithardt tot een stevig rubber. Deze polyurethaan rubber is perfect voor het gieten van decoratieve stukken, productie delen, werktuigen, modellen etc.

Door de enigszins heldere gele/amber kleur is deze polyurethaan goed in te kleuren met polyurethaan kleurstoffen.

Verwerking

Het model of de mal waarin PT Flex 85 verwerkt wordt mag niet poreus zijn en geen zwavel bevatten. Pas dus op met (gedroogd) klei etc. Indien het model wel poreus is of zwavel bevat dan kan men deze het beste sealen met shellac of een andere goed afsluitende sealer. Als het product alleen poreus is volstaan ook PVA of gewone lakken.

Na het aanbrengen van een poriënvuller of lak moet er ook een lossingsmiddel aangebracht worden. Zeker op Shellac is dit nodig. Maar ook op niet gesealde producten moet zeker een losmiddel gezet worden. Bij voorkeur een lossingsspray.

Test goed of de mal of vorm (na sealen en lossingsmiddel) inderdaad samengaan met deze polyurethaan.

Zorg ervoor dat component A en B component beide op kamertemperatuur zijn (20-25°C) en de omgevingstemperatuur boven 16°C, gedurende het hele proces inclusief uithardingstijd.

Roer de B-component van te voren eerst in de verpakking. 

Meng met een spatel in een schone mengbeker, omdat machinaal mengen veel lucht in kan slaan. Schraap de zijkanten van de mengbeker zorgvuldig tijdens het roeren.

Giet zo snel mogelijk na het roeren. Schraap de zijkanten van de mengbeker NIET tijdens het gieten mee.

Laat het product uitharden op kamertemperatuur en ontmal na de ontmaltijd. De uiteindelijke eigenschappen worden zoals bij de meeste kamer temperatuur polyurethanen bereikt na 7 dagen.

Schoonmaken

Veeg gereedschap af voordat het product is uitgehard. Gebruik ethanol als oplosmiddel, maar let op ontvlambaarheid. Wax oppervlaktes in om werkruimte makkelijk schoon te houden.

Eigenschappen

 • Mengverhouding: A:B = 1:1 in gewicht (bijv 100 gram A met 100 gram B)
 • Hardheid: 85 Shore A
 • Giettijd, 250 gram: 5 minuten mix (min)
 • Ontvormtijd bij 25°C: 2 uur
 • Ontvormtijd bij 70 ° C: 30 minuten
 • Soortelijk gewicht: 1,06 gram/cm³
 • Uitgeharde kleur: Geel/ Amber troebel doorzichtig
 • Initiële gemengde viscositeit @20oC: 1200 cSt
 • Specifiek volume: 0.94 cm³/g
 • Krimp bij uitharding: 0.16% (Sterk temperatuur afhankelijk)
 • Treksterkte: 7,3 N/mm²
 • Elastische modulus: 18,6 N/mm²
 • Verlenging: 183%
 • Scheursterkte: 33 N/mm

Houdbaarheid

Dit product is tenminste houdbaar voor 6 maanden bij goede opslag. Opslaan in goed dichte containers zonder vocht (het liefst afgedekt met een inert gas) in een donkere locatie tussen 15-32oC.

Veiligheidsvoorschriften

Polytek PT Flex 85 A component

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen (longen en ademhalingssysteem) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

P-Code voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

P260 Dampen of nevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

P284 Bij onvoldoende ventilatie adembescherming dragen.

Actie:

P302 + 352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304 + 340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.

P308 + 313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P403 + 233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd container goed gesloten.

P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale voorschriften

Polytek PT Flex 85 B component

H-Code gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H401 / 411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

261 Inademing van damp / spuitnevel vermijden.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.

Actie:

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P391 Verzamel gemorst materiaal.

P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale voorschriften.

 • Werk altijd in een goed geventileerde ruimte. Gebruik in minder goed geventileerde ruimtes of bij grotere hoeveelheden of bij frequent gebruik een organisch gasmasker.
 • Gebruik vloeistofdichte nitril handschoenen en een spatbril.
 • Niet roken en eten tijdens het gebruik en verwerken van dit product.
 • Handen goed wassen na gebruik.
 • Bij grote hoeveelheden ook een schort of overal dragen.
 • Bij contact met huid zeer grondig wassen met zeep
 • Bij contact met ogen, direct met veel water langdurig (enkele minuten) uitspoelen.
 • Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen en het veiligheidsblad meenemen!

NL - Informatieblad PT Flex 85.pdf

EN - Product information PT Flex 85

NL - Veiligheidsdatablad PT Flex Serie A_NL(EU)_v1.0_CLP Nedform.pdf

NL - Veiligheidsdatablad PT Flex Serie B_NL(EU)_v1.0_CLP Nedform.pdf

 

Specificaties

Specificaties voor: PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan

 • Kleur A Comp. Geel
 • Kleur B Comp. Bruin
 • Eindkleur Amber troebel doorzichtig
 • Dichtheid uitgehard 1,06 g/cm³
 • Viscositeit mengsel 1200 cSt
 • Bekijk alle specificaties
 • Mengverhouding A/B 1:1 in gewicht
 • Shore 85 Shore A
 • Verwerkingstijd 5 min
 • Uithardtijd 2 Uur @ 25 oC
 • Liniaire krimp 0,16%
 • Aangerade gietdikte Tot 2 cm
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Polytek PT Flex 85

  PT Flex 85

  € 66,50 € 54,96 Excl. btw

  ✔ Elastisch, Sterk, Hoge details
  ✔ Geel/ Amber kleurig
  ✔ Shore A85
  ✔ Gietingen 1mm <>50mm
  ✔ 5 minuten werktijd
  ✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan

    PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan

    € 66,50

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »