Terug

T 51 B component voor condensatie siliconen om polyester in te verwerken

 • T 51 B component voor condensatie siliconen om polyester in te verwerken

Op voorraad

 • Artikelcode: S11333

✔ 5% dosering
✔ droog, rekbaar resultaat
✔ Puur te gebruiken of te mengen
✔ Geringe krimp (< 0,3 %)
✔ Beter bestand tegen polyester
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:5

€ 6,05
€ 5,- Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

T 51 B component voor condensatie siliconen om polyester in te verwerken

Deze harder werkt op alle condensatie siliconen. Deze T51 harder van Wacker, maakt de siliconen beter bestand tegen polyester.

Deze B component mag ook met andere condensatie B componenten gemengd worden om een snelheid naar keuze te behalen met de eigenschappen van de andere B componenten. Veel voorkomende mengingen zijn:

10% T47 met 90% T51, Dus op 100 gram A komt 4,5 gram T51 met 0,5 gram T47

Verwerking

De siliconen condensatie 20 of andere condensatie siliconen, kun je eenvoudig met de hand of machinaal mengen. Meng de A- en B-component zorgvuldig en in de aangegeven verhouding. 

T51 mening = 5%, dus op 100 gram A component gebruikt u 5 gram Wacker T51 harder (B component).

Hierbij kun je 0,5% minder of meer harder gebruiken. Als je minder harder gebruikt, duurt het uitharden langer en hebben luchtbellen meer tijd te ontwijken. Let op dat er niet te weinig harder wordt gebruikt, omdat de siliconen dan wellicht niet meer (goed) uitharden. Bij meer harder zal het uitharden sneller gaan, waardoor de mal eerder klaar is. Nadeel is wel dat de mal ook eerder zal verouderen en meer krimp zal hebben.

Verwerk het mengsel binnen de potlife (verwerkingstijd) en maak nooit meer aan dan u binnen de potlife kunt verwerken. Wacht met ontmallen tot het geheel compleet is uitgehard.

Let op: Potlife (verwerkingstijd) en ontmaltijd zijn sterk afhankelijk van de mengverhouding en Luchtvochtigheid! Bij toevoegen van meer siliconen B (harder)of bij hogere luchtvochtigheid worden de potlife en ontmaltijd korter!

Strijken, smeren of spatelen

Indien je de siliconen ergens op wilt smeren/spatelen/strijken, dan kun je Thixo C (0.6%-2%) toevoegen (doorgaans 1%). Thixo C is een verdikkingsmiddel en maakt het mogelijk om de siliconen te spatelen. Je dient er rekening mee te houden dat de mal in dit geval moet worden voorzien van een steunkap. Deze steunkap kan bestaan uit gipsverband, een epoxy steunkap, of acrylhars met verdikker en glasweefsel

Houdbaarheid
Mits de siliconen in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 1 jaar.

Veiligheidseisen
Gebruik spatbril, geschikte vloeistofdichte handschoenen, een schort en werk ik een goed geventileerde ruimte. Zie Veiligheidsblad voor meer informatie

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Schadelijk bij inademing.

H361d
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H413
Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P260 Damp/aërosol niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met waterstraal, bluspoeder, schuim of koolstofdioxide.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.

 

Documentatie

Productinformatieblad Siliconen Condensatie 20

NL - Veiligheidsblad Wacker_Catalyst_T_47.pdf

 

 

 

Specificaties

Specificaties voor: T 51 B component voor condensatie siliconen om polyester in te verwerken

 • Shore (A) 23~26
 • Kleur A Comp. Wit
 • Kleur B Comp. Bruin-Geel
 • Eindkleur Beige
 • Dichtheid uitgehard 1,08 g/cm3
 • Bekijk alle specificaties
 • Viscositeit mengsel 18.000 ± 2.000 mPa s
 • Mengverhouding A/B 100:2
 • Verwerkingstijd >120 Minuten
 • Uithardtijd 48 Uur
 • Treksterkte 40 Kg/cm2
 • Rekbaarheid 450%
 • Scheursterkte 28 Kg/cm
 • Liniaire krimp<0,3%
 • Uithardingsmethode Alkoxy/ Alcohol
 • Volumeweerstandsvermogen Niet gemeten
 • Permittiviteit Niet gemeten
 • Warmtecapaciteit [Kj/Kg Kelvin] NA
 • Warmtegeleiding [W/mK] NA
 • Product Categorie Condensatie Verhardend
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  T 51 B component voor condensatie siliconen om polyester in te verwerken

  T 51 B component voor condensatie siliconen om polyester in te verwerken

  € 6,05

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »