Terug

Polyurethaan Fast Cast 160

 • Polyurethaan Fast Cast 160
 • Polyurethaan Fast Cast 160
 • Polyurethaan Fast Cast 160
 • Polyurethaan Fast Cast 160

Op voorraad

 • Artikelcode: S10400

✔ Hard, Snel vormvast
✔ Beige, Sterk, Zeer vloeibaar
✔ Shore D 77 Ongevuld
✔ Gietingen max 10mm ongevuld tot 40mm gevuld
✔ 2.5 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100
✔ Glastemperatuur 112°C

€ 19,89
€ 16,44 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Polyurethaan Fast Cast 160

Het polyurethaan Fast Cast 160 (F-160) kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking en multifunctionele toepasbaarheid (ook voor dunnere delen) maar vooral ook door zijn snelle vormvastheid.

Axson Fast Cast 160 is een eenvoudig te verwerken polyurethaan met een zeer hoge kwaliteit. Deze polyurethaan, met een mengverhouding van 1:1, stoot geen olie uit tijdens het zetten (uitharden).

De polyurethaan is na uitharden uitstekend geschikt om te beschilderen, boren, zagen, frezen en schuren. De Fast Cast 160 kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking en multifunctionele toepasbaarheid (ook voor dunnere delen) maar vooral ook door zijn snelle vormvastheid. Na de uithardtijd van 30 minuten kan men de Polyurethaan dan ook niet meer buigen. Deze Polyurethaan is uitstekend te gebruiken i.c.m. onze Polyurethaan/epoxy kleurstoffen. Doordat de Polyurethaan zo laag viskeus is kan er relatief veel vulstof worden toegevoegd.

 • Snel gietsysteem
 • 2 minuten verwerkingstijd
 • Na 20 minuten volledig vormvast
 • Zeer weinig krimp
 • Zeer vloeibaar, ook gevuld
 • Mengverhouding 1:1
 • Hoge vulgraad mogelijk

Technische gegevens

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 1:1
 • Verwerkingstijd bij 20°C: 150 seconden
 • Uithardtijd bij 20°C: 30 minuten*
 • Uiteindelijke specifieke eigenschappen: 24 uur
 • Hardheid: Shore D 82
 • Kleur: beige
 • Glastemperatuur 112°C

*Bovenstaande waarden zijn bij een mengsel met een totaalvolume van 250 ml.. Bij grotere volumes en/of bij een omgevingstemperatuur die hoger is dan 20 graden wordt de verwerkingstijd verkort.

Verwerking

Voeg de A en B  component in de juiste verhouding bij elkaar (gewicht: A:B=100 :100) en meng deze goed. Voeg eventueel een Polyurethaan kleurstof toe en meng nogmaals totdat er een egale kleur ontstaat. De Polyurethaan is nu klaar om gegoten te worden. De Fast Cast 160 heeft een werktijd van 150 seconden en is ontmalbaar na 30 minuten. De uiteindelijke eigenschappen worden bereikt nadat de hars volledig is uitgehard (24 uur). Eventueel voegt u een vulstof aan het mengsel toe om de polyurethaan bijvoorbeeld zwaarder of lichter te maken.

Belangrijk

Doordat de Fast Cast 160 een korte verwerkingstijd heeft is het belangrijk om niet te veel in één keer te verwerken. Gebruik een mengemmer met groot oppervlak om de potlife maximaal te maken. De vochtopnemers in deze producten kunnen bezinken waardoor hernieuwd mengen voor gebruik is vereist. Dit kan men bewerkstelligen door de verpakking intensief te schudden voor gebruik. Polyurethaan is (in vloeibare vorm) zeer gevoelig voor vocht (ook hoge luchtvochtigheid).

Verpakking

Fast Cast 160 wordt geleverd in een kit bestaande uit: 0,25 kg. A-component + 0,25 kg. B-component of 0,5 kg. A + 0,5 kg. B, of 4,5 kg A + 4,5 kg. B.

Houdbaarheid

De Fast Cast 160 dient opgeslagen te worden op een droge plaats tussen 6 - 28 °C. De verloopdatum, welke uitgaat van opslag binnen de gespecificeerde condities wordt aangegeven op de verpakking. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de kwaliteit van het product te waarborgen. De normale houdbaarheid is 6 maanden.

Veiligheidseisen

Veiligheidsvoorschriften

Fast Cast 160 A component

H-Code gevarenaanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bevat Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 

P-Code voorzorgsmaatregelen

P264 Grondig wassen na gebruik.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P331 Geen braken opwekken

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale /
internationale regelgeving.

 

Fast Cast 160 B component

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P201 Voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 Na hanteren de huid grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming dragen. 

P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

 

Product informatie

Productinformatieblad F-160

EN - Safety data sheet F-160 A component.pdf

EN - Safety data sheet F-160 B Component.pdf

 

Specificaties

Specificaties voor: Polyurethaan Fast Cast 160

 • Kleur A Comp. Gebroken wit
 • Kleur B Comp. Amber
 • Eindkleur Beige
 • Dichtheid uitgehard 1,08 (1,67 met vulstof)
 • Viscositeit mengsel 90 mPa s (3.000 met vulstof)
 • Bekijk alle specificaties
 • Mengverhouding A/B 1:1 in gewicht
 • Shore D75
 • Verwerkingstijd voor 200 gram 2,5 minuut (3,5 minuten met vulstof) @25oC
 • Uithardtijd 30 minuten @25oC
 • Liniaire krimp
 • Aangerade gietdikte 5 mm (400 mm met vulstof)

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Sika Polyurethaan Fast Cast 160

  Polyurethaan Fast Cast 160

  € 19,89 € 16,44 Excl. btw

  ✔ Hard, Snel vormvast
  ✔ Beige, Sterk, Zeer vloeibaar
  ✔ Shore D 77 Ongevuld
  ✔ Gietingen max 10mm ongevuld tot 40mm gevuld
  ✔ 2.5 minuten werktijd
  ✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100
  ✔ Glastemperatuur 112°C

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Polyurethaan Fast Cast 160

    Polyurethaan Fast Cast 160

    € 19,89

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »