Terug

Polyurethaan Helder 1200

 • Polyurethaan Helder 1200
 • Polyurethaan Helder 1200

Op voorraad

 • Artikelcode: S10428

✔ Hard, Geschikt voor buiten
✔ Kristalhelder, UV Stabiel
✔ Shore D 75-80
✔ Gietingen 5mm <>15mm
✔ 23 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:120

€ 629,13
€ 519,94 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!

Productomschrijving

Polyurethaan Helder 1200

Deze polyurethaan is zeer geschikt voor het gieten van middel grote stukken in één gieting. De lage viscositeit zorgt voor eenvoudige ontgassing. Dit materiaal is eenvoudig met de hand te verwerken. Voor professioneel gebruik en grote gietingen raden wij echter machinale verwerking aan. Deze Polyurethaan bevat geen kwik en is daardoor veiliger om mee te werken dan andere heldere Polyurethaan soorten.

 • UV stabiel
 • geschikt voor buiten
 • Geen kwik toegevoegd
 • Lage viscositeit
 • Geschikt voor middel grote gietingen met laagdiktes van 5 tot 15mm

Technische gegevens

 • Mengverhouding: A:B = 100:120
 • Verwerkingstijd bij 20°C: 23 minuten
 • Ontmaltijd bij 20°C: 12 uur*
 • Totale uithardtijd 100 gram bij 20°C: 1 dag
 • Kleur: Helder (UV bestendig)
 • Hardheid na uitharding: Shore D 75-80
 • Viscositeit mengsel bij 25°C: 100-350 mpa⋅s
 • Dichtheid: 1.07 g/cm³
 • Tg (glastemperatuur)
  • 46-50°C na 7 dagen kamer temperatuur
  • 58-62°C na 3 uur op 80°C
  • 86-90°C na 16 uur op 100°C

*Let op: de gegeven waarden zijn gebaseerd op een 100 gram sample bij 20ºC met dikte tussen 0,5 en 1,5 cm. Let u erop dat Polyurethaan gevoelig is voor vocht. Werk daarom altijd in een vochtvrije ruimte.

Verwerking

Gebruik bij de verwerking van dit materiaal altijd veiligheidshandschoenen en -bril. Voeg de A en B  component in de juiste verhouding bij elkaar (A:B = 100:120) en meng deze goed. Giet het gemengde product met een constante en dunne straal in de gietvorm. Let erop dat je geen lucht insluit!

Buitensporige warmteontwikkeling in gietstukken van meer dan 15 mm dikte kan men voorkomen door meerdere opeenvolgende lagen te gieten (laat de laag opstijven maar niet geheel uitharden alvorens u de volgende giet).

Wacht met ontmallen totdat de aangegeven tijd is verstreken. De thermische en mechanische eigenschappen zullen zich snel ontwikkelen, maar het is mogelijk het thermisch gedrag te verbeteren door het gietsel gedurende een uur of meer te laten “nabakken” in de mal met een temperatuur van 60°C.

Het is best lastig om polyurethaan geheel luchtbelvrij te gieten. Het mooiste luchtbelvrije resultaat krijgt u door de gegoten vorm in vloeibare toestand in een drukkamer te leggen op 4 bar gedurende de gehele gelleertijd.

Belangrijk

Lage (omgeving-)temperaturen zullen resulteren in langere uithard- en ontmaltijd. Indien u deze Polyurethaan gebuikt i.c.m. een nieuwe mal van condensatie Siliconen, dan dient u de uitgeharde siliconen mal eerst 1-2 uur op 100-140°C te post curen (daarna laten koelen). Dit voorkomt reacties tussen de Siliconen mal en deze PU (kleverigheid). We raden voor deze kristal heldere PU de additie-vernettende siliconen aan. Gebruik de materialen altijd op kamer temperatuur. Het voorverwarmen van de mal op 40°C, helpt reactie met luchtvochtigheid voorkomen.

Houdbaarheid

De heldere Polyurethaan wordt het best opgeslagen op een droge plaats tussen 18oC en 28oC. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de productkwaliteit te waarborgen. De houdbaarheid van goed gesloten verpakkingen op de aangegeven wijze is doorgaans 6 maanden. Kristallisatie van de B component kan doorgaans verholpen worden door de B component langzaam voor enkele uren op te warmen naar 60oC.

Veiligheidseisen

Polyurethaan Helder 1200 A component

H-Code gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende kledij dragen.

P301+312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P321 Specifieke behandeling vereist (zie instructies op het etiket).

P330 De mond spoelen.

Polyurethaan Helder 1200 B component

EUH208 

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H331 Giftig bij inademing

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304+340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P304+341 NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

PBT: Dit product wordt niet geïdentificeerd als een PBT/zPzB-substantie

Voor verdere informatie, zie veiligheidsbladen.

Bij huidcontact de huid meteen goed wassen met zeep. Bij oogcontact, het oog meteen uitspoelen met lopend water gedurende 15 minuten. Bij inslikken, mond spoelen en water drinken. Raadpleeg een arts.

Productinformatie

Productinformatieblad Polyurethaan Helder 1200

Handleiding: gieten met polyurethaan helder 1200

EN - Safety datasheet Polyurethane Crystal Clear 1200 comp A.pdf

EN - Safety datasheet Polyurethane Crystal Clear 1200 comp B.pdf

 

 

 

Specificaties

Specificaties voor: Polyurethaan Helder 1200

 • Kleur A Comp. Kleurloos helder
 • Kleur B Comp. Kleurloos helder
 • Eindkleur kleurloos helder
 • Dichtheid uitgehard 1.07 g/cm3
 • Viscositeit mengsel 100-350 mPa s
 • Bekijk alle specificaties
 • Mengverhouding A/B 1:1,2
 • Shore D 75-80
 • Verwerkingstijd 23-28 minuten
 • Uithardtijd 12 Uur
 • Liniaire krimp -
 • Aangerade gietdikte 0.5-2 cm

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Recent bekeken

  • Polyurethaan Helder 1200

  Polyurethaan Helder 1200

  € 629,13 € 519,94 Excl. btw

  ✔ Hard, Geschikt voor buiten
  ✔ Kristalhelder, UV Stabiel
  ✔ Shore D 75-80
  ✔ Gietingen 5mm <>15mm
  ✔ 23 minuten werktijd
  ✔ Mengverhouding (Gewicht)100:120

  Vergelijk
   Vergelijk producten Verwijder alle producten

   You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Polyurethaan Helder 1200

    Polyurethaan Helder 1200

    € 629,13

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »