Terug

Neukadur Multicast 11, slagvaste PU

 • Neukadur Multicast 11, slagvaste PU
 • Neukadur Multicast 11, slagvaste PU
 • Neukadur Multicast 11, slagvaste PU
 • Neukadur Multicast 11, slagvaste PU

Op voorraad

 • Artikelcode: S11553

✔ Hard, Kleine tot iets grotere gietstukken
✔ Beige, Sterk, Hoge details, zeer slagvast
✔ Shore D 75 Ongevuld
✔ Gietingen 4mm <>30mm
✔ 5-7 minuten werktijd
✔ Mengverhouding (Gewicht)100:100

€ 15,50
€ 12,81 Excl. btw

Aan verlanglijst toevoegen

Koop nu betaal over 14 dagen met Klarna

 • Snelle verzending! Alles uit voorraad leverbaar
 • Kopen bij specialist
 • Uitgebreid intern Laboratorium
 • Achteraf Betalen met Klarna!
Placeholder4.82

Uitstekend

Productomschrijving

Neukadur Multicast 11, slagvaste PU

Een Polyurethaan ofwel PU gietsysteem bestaande uit 2 componenten en een optionele vulstof. Dit gietsysteem kenmerkt zich met name door zijn kwaliteit en eenvoud in gebruik en zeer hoge slagvastheid ook bij verwerking op kamertemperatuur. Het systeem is perfect in te zetten voor kleine gietstukken, fixeren van mallen, gieterij modellen, replica’s en prototypen.

 • Beige gekleurd twee of driedelig systeem
 • Ontworpen voor snelle nauwkeurige gietstukken met hoge slagvastheid
 • Kan worden gegoten tot een laagdikte van 40 mm, mits u voldoende vulstof gebruikt 
 • Vulstof hoeveelheid is variërend afhankelijk van toepassing en zelfs geheel weg te laten 
 • Na 10 uur ontmalbaar (bij mengsel 1:1:3) 
 • Kan met maximaal 600%  (van het totale gewicht) aan vulstof worden gemengd

Technische gegevens

Zonder vulstof

Mengverhouding: A:B = 1:1
Verwerkingstijd bij 20°C: 7 minuten
Ontmaltijd bij 20°C: 14 uur
Dichtheid: 1.08 g/cm³
Lineaire krimp: 0.2%
Maximale dikte per gieting: 4-5 mm.
Glastemperatuur: 67.5°C
Hardheid: Shore D 75

Met vulstof

Mengverhouding: A:B:Vulstof = 1:1:3
Verwerkingstijd bij 20°C: 5 minuten
Ontmaltijd bij 20°C: 10 uur
Dichtheid 1.6 g/cm³
Lineaire krimp: 0.2%
Maximale dikte per gieting: 30-40 mm.
Glastemperatuur: 67.5°C
Hardheid: Shore D 85

Verwerking

Voeg de helft van de gewenste vulstof aan de A-component toe en de andere helft aan de B-component. Meng de vulstof nu goed door de componenten. Deze voorgaande stap kunt u uiteraard overslaan als u geen vulstof wenst te gebruiken. Giet de componenten bij elkaar en meng nogmaals goed door. Giet het gemengde product met een constante straal in de gietvorm en let op geen lucht in te sluiten. Buitensporige warmteontwikkeling in gietstukken van meer dan 5 of 40 mm dikte kan men voorkomen door meerdere opeenvolgende lagen te gieten (laat de laag opstijven alvorens men de volgende giet). Wacht met ontmallen totdat de aangegeven tijd is verstreken. De thermische en mechanische eigenschappen zullen zich snel ontwikkelen, maar het is mogelijk het thermisch gedrag te verbeteren door gedurende 8 uur de gieting  “na te bakken” met een temperatuur van 80°C. Gebruik hiervoor GEEN oven waarin u later nog voedsel wilt bereiden!

Belangrijk

De vochtopnemers in deze producten kunnen bezinken waardoor hernieuwd mengen voor gebruik is vereist. Dit kan men bewerkstelligen door de verpakking intensief te schudden voor gebruik. Hoe minder vulstof u toevoegt hoe groter de warmteontwikkeling van de gieting en hoe minder dik u in één maal kunt gieten. Gebruik een mengemmer met groot oppervlak om potlife maximaal te maken.

Houdbaarheid

Het polyurethaan gietsysteem dient opgeslagen te worden op een droge plaats tussen 6–28°C. De verloopdatum, welke uitgaat van opslag binnen de gespecificeerde condities, wordt aangegeven op de verpakking. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de product kwaliteit te waarborgen. De normale houdbaarheid is 6 maanden.

Veiligheidseisen

Let op: dit zijn chemische producten. Ga voorzichtig ermee om en houdt u aan de veiligheidsvoorschriften zoals hieronder en op de veiligheidsbladen geschreven.

Gebruik veiligheidsmiddelen zoals vloeistofdichte handschoenen en een spatbril en voldoende ventilatie. Houd altijd buiten bereik van kinderen en laat kinderen hier niet mee werken. Ook niet onder toezicht.

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie A component: NEUKADUR MultiCast 11

H-Code gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.

P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/
internationale voorschriften.

 

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie B component: NEUKADUR Hardener ISO 1

H-Code gevarenaanduidingen

H332 Schadelijk bij inademing.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH204 Bevat Isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

P-Code voorzorgsmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/
internationale voorschriften.

 

Documentatie

NL - Productinformatie Slagvaste polyurethaan D75.pdf

Multicast 11 original technical data sheet. pdf

Handleiding Gieten met PU kit

NL - Veiligheidsblad Neukadur Mutlicast 11.pdf

NL - Veiligheidsblad Neukadur hardener ISO 1.pdf

 

 

Specificaties

Specificaties voor: Neukadur Multicast 11, slagvaste PU

 • Kleur A Comp. Beige
 • Kleur B Comp. Helder geel
 • Eindkleur Beige
 • Dichtheid uitgehard 1,08 g/cm3
 • Viscositeit mengsel 600 mPa s ongevuld / 4.000 mPa s maximaal gevuld
 • Bekijk alle specificaties
 • Mengverhouding A/B 1:1:0 / 1:1:3
 • Shore 75 ongevuld/ 85 maximaal gevuld
 • Verwerkingstijd 7 Minuten / 5 Minuten
 • Uithardtijd 14 uur / 10 uur
 • Liniaire krimp 0,2%
 • Aangerade gietdikte 4-5 mm ongevuld / 30-40 mm gevuld
Media

Product tags

Heeft u een vraag over dit product?

Heeft u een vraag over dit product?

Onze medewerker helpt u graag bij het vinden van het juiste product

Gerelateerde producten

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Neukadur Multicast 11, slagvaste PU

  Neukadur Multicast 11, slagvaste PU

  € 15,50

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »